Dating de viteză de chimie. Legea vitezei de reacţie | Lectii Virtuale


dating enid ok

Influenţa concentraţiei reactanţilor asupra vitezei de reacţie: creşterea concentraţiei reactanţilor determină creşterea vitezei de reacţie. Legea vitezei de reacţie exprimă relaţia matematică dintre concentraţiile iniţiale ale reactanţilor şi viteza la care aceştia reacţionează. Ordinul de reacţie în raport cu un reactant sau ordinul parţial de reacţie arată în ce manieră variază viteza de reacţie cu variaţia concentraţiei acelui reactant.

dating buffalo nichels

La fel ca viteza de reacţie, şi ordinele parţiale de reacţie pot fi determinate numai experimental, şi nu pot fi deduse din ecuaţia reacţiei chimice. Ordinul total de reacţie, n, se obţine prin adunarea ordinelor parţiale de reacţie.

concurență online dating

Exemplu — Ordinul total de reacţie şi semnificaţia unui ordin parţial de reacţie: Pentru o lege a vitezei de forma: Fiecare valoare a ordinelor parţiale de reacţie oferă informaţii despre cum variază viteza de reacţie în funcţie de reactantul respectiv. Acest lucru se întâmplă rar. Dacă ordinele parţiale de reacţie nu sunt egale cu coeficienţii stoechiometrici nA a, nB batunci reacţia decurge după un mecanism de reacţie mai complex decât cel indicat de ecuaţia reacţiei, deci în mai multe etape.

Navigare în lectii.

cum să se ocupe de dating un om ocupat