Dating evreu și neamuri


tvonlinepro.roe Paulescu despre Cahalul si infractiunile evreilor (2)

Global Un secol de la declaraţia Nhl 15 hut Ce schimbă faţa lumii? Şi ce a fost la început? Literele lui şi ale alfabetului ebraic? Sau poate, pentru modernitate, ale celui englezesc, alcătuind o declaraţie de susţine a stabilirii unei patrii evreieşti?

php mysql dating site tutorial

Cel al cărui dans naţional e hora şi al cărui imn naţional e o melodie populară românească. E totodată actul de naştere a Orientului modern, a unei stranii alianţe est-vest, actul unei cununii sui-generis a vechiului şi noului, a tradiţiei şi modernităţii. Dar şi actul de botez al naţionalismului arab şi al fundamentalismului islamic.

Teologii se ceartă de când se ştiu pe tema începutului.

Gândit netemporal, s-a verbalizat acest "început" prin afirmaţia potrivit căreia Duhul Creatorului dating evreu și neamuri deasupra apelor, cum relatează propoziţiile introductive ale Bibliei.

Care ne prezintă şi coroana creaţiei, pe om.

wow dating show

Date fiindu-i neajunsurile evidente, au urmat oarecari ezitări, pertractări şi răzgândiri. D-zeu, care nu bate cu băţul, ci cu potopul, s-a săturat de parte din urmaşii lui Adam.

Pe care, când îi răsplăteşte, n-o face, de regulă, convenţional. Într-un târziu a descoperit, în persoana patriarhului Avraam, un partener de dialog demn şi onorabil. Avea să-l recompenseze cu promisiunea Ţării Sfinte, pentru el şi pentru succesorii lui. Ce-a urmat, aflăm din aceeaşi Carte a Cărţilor şi din istorie, dacă nu cumva cotizăm la interpretările ei antisioniste, contemporane, proprii unui curent antisemit modern. Unul care, în pofida evidenţei şi probelor, neagă, precum UNESCO, orice legătură a evreilor cu Muntele Templului regelui Solomon de la Ierusalim, a israelienilor iudei cu lăcaşuri israelite şi iudee din Ţara Sfântă, din care evreii, urmaşii lui Avraam, au fost alungaţi de romani acum două milenii.

Numele de Israel Cum i-a afectat exilul pe evrei? În varii moduri. Cei religioşi au continuat, timp de mii de ani, să-şi mărturisească zilnic crezul.

Îşi rostesc confesiunea, astfel încât mărturia ei să se audă şi să rezoneze şi în ei şi în jurul lor, precum şi în faţa Celui căruia i se adresează în rugăciuni. Un timp, în vechime, numele de Israel explicat, biblic, drept "cel ce s-a luptat cu D-zeu şi a învins" a fost atribuit unui regat evreiesc populat de zece din cele douăsprezece triburi ale urmaşilor patriarhilor Avraam, Isac şi Iacov şi distrus de asirieni.

nlp dating sfaturi

A desemnat de asemenea poporul evreu în ansamblul său. În baza deciziei Naţiunilor Unite din de împărţire a Ţării Sfinte între evreii şi arabii din acest ţinut este şi denumirea oficială a statului evreu, proclamat în în "Palestina" controlată anterior de britanici, care preluaseră ţara, cu tot cu "Siria otomană" de la turci.

Adoptarea, sub imperiul cataclismului provocat civilizaţiei de Holocaust, a acestei decizii postbelice a organizaţiei mondiale, n-ar fi fost posibilă dacă n-ar fi fost prefaţată, cu trei decenii înainte, de o iniţitivă epocală. De un act fondator, care fie şi doar diplomatic, iniţial, avea, prin efectele sale, să pună capăt multimilenarei rătăciri a poporului evreu.

Un secol de la declaraţia Balfour

E vorba de hotărârea guvernului britanic, materializată într-o scrisoare adresată de şeful diplomaţiei londoneze, sir Arthur James Balfour, lordului Alfred Rothschild, la 2 noiembrieîn care se afirma intenţia Regatului Unit de a susţine crearea unui "cămin naţional evreiesc". Două naţiuni, două naţionalisme, o declaraţie Această declaraţie trece azi drept actul de naştere al Israelului, ca stat evreiesc modern.

  1. O întâlnire cu o legătură într-o noapte
  2. În final, după cei şaptezeci de ani de robie ai lui Iuda în captivitatea babiloniană, evreii s-au vindecat de idolatrie.
  3. Dating local std

Pentru mulţi credincioşi evrei şi creştini e împlinirea proorocirilor biblice, a promisiunilor unei Divinităţi care, sătulă de gemetele şi strigătele de durere ale unui popor îndelung terorizat şi martirizat, a sfârşit prin a-şi îndeplini o parte din făgăduielile făcute în străvechime aleşilor ei.

Dimpotrivă, aceeaşi declaraţie e virulent detestată de mulţi arabi şi musulmani, ca şi de susţinătorii lor.

breeze dating basingstoke

Liderul autorităţii autonome palestiniene, Mahmud Abbas, şi-a exprimat oroarea iscată de acest document, cerând Marii Britanii să-şi ceară iertare pentru o declaraţie care, în opinia sa, i-ar fi condamnat propriul neam la dispersie şi la statutul de naţiune apatridă.

În fapt, realitatea care nu conţinea în un popor palestinian exclusiv arab îl contrazice parţial.

Iar declaraţia contelui Balfour îl infirmă integral. Deşi extrem de concis şi discutabil în anumite privinţe, documentul britanic fusese explicit într-un sens important. Dar şi dating evreu și neamuri "se înțelege în mod clar că nu se va face nimic de natură să prejudicieze drepturile civice și religioase ale comunităților neevreiești existente în Palestina, sau drepturile și statutul evreilor din alte țări".

Nu e de mirare că extremiştii care, după Holocaust, şi-au escamotat antisemitismul împachetându-l în antisionism, pretind, pentru uzul apărătorilor drepturilor minorităţilor, că evreii ar fi încălcat acest deziderat.

welders dating

Această naraţiune, relativ convingătoare în opinia multora, tinde să transforme statul evreu modern într-un paria al Comunităţii Internaţionale, într-un "evreu al naţiunilor". Deşi complexă şi, ca atare, imposibil de zugrăvit onest în alb-negru, realitatea Orientului Mijlociu vorbeşte însă cu totul altă limbă.

Într-o regiune din care, după război, au fost deportaţi în pofida declaraţiei Balfour dating evreu și neamuri toţi evreii, iar în ultimii ani au fost alungaţi, prigoniţi, ori exterminaţi în masă creştinii, nu există ţară care, în materie de neprejudiciere a drepturilor altor comunităţi, să poată concura cu statul evreu.

dating în stockton ca

În care arabii musulmani sau creştini să se bucure de mai multe drepturi civice, politice şi religioase, între care administrarea propriilor aşezăminte sfinte, inclusiv cele de pe Muntele Templului,în proximitatea Zidului Plângerii, lăcaşul cel mai sacru pentru evrei.

Sionismul şi contextul istoric şi politic al declaraţiei În siajul declaraţiei Balfour, imigraţia evreiască în Ţara Sfântă avea să ia sensibil amploare. Ea debutase însă mult înainte, în vremea ocupaţiei otomane a Ţării Sfinte, alimentată fiind de speranţele unei mişcări de redeşteptare naţională cuprinzând zone vaste răvăşite de sălbatice pogromuri, din Rusia, România şi Polonia şi până în SUA.

Inutil de subliniat că sionismul e o mişcare de redeşteptare naţională perfect legitimă pentru un popor oprimat şi demonizat milenii la rând, care-şi doreşte autodeterminarea şi restabilirea în patria sa istorică.

Istoria evreilor

În consecinţă, e abuziv ca declaraţia Balfour, care justifică această mişcare, să fie calificată drept un act "rasist" ori "colonialist", aşa cum, spre satisfacţia extremiştilor şi ideologilor stângii corecte politic, o consideră tiraniile arabe, teroriştii şi aliaţii lor. Tot atât de adevărat e, însă, că suferinţele palestinienilor, amplificate de refuzul statelor arabe de a permite asimilarea refugiaţilor arabi din Ţara Sfântă într-o manieră similară integrării în Israel a refugiaţilor evrei din lumea arabă, nu sunt defel o plăsmuire.

În fine, nu mai puţin adevărat este că repatrierii evreilor i s-au atribuit, prin sionism, valori redemptive, ce par azi să fi fost utopice. Concomitent, mariajul dintre sionism şi imperiul britanic, pe atunci o mare putere globală, n-a fost un act de altruism pur şi gratuit. L-au determinat, pe lângă unele considerente de ordin moral, şi raţiuni geostrategice, ţinând între altele de tentativa Londrei de a-şi asigura sprijinul evreilor americani în dificila fază finală a primului Război Mondial, când administraţia Wilson ezita să-şi disloce trupele peste ocean.

Ulterior, îninteresele britanice aveau să se schimbe.