Dating prize craftsman. 1960's SEARS CRAFTSMAN Hand Tools vise Garage Shop Mancave Metal Sign 9x12" A444


How To Get Cobra Fist \u0026 Cobra Rage Bundle in Cobra Ascension? -- Free Fire New Luck Royale Trick

Nu este recomandabilã folosirea furtunurilor de prelungire; dacã este indispensabil, furtunul de prelungire trebuie dating prize craftsman aibã acelaºi diametru cu furtunul original ºi nu trebuie sã depãºeascã cm. Legãtura electricã Înainte de a introduce ºtecherul în priza de curent, asiguraþi-vã ca: • priza sã fie cu împãmântare ºi conform prevederilor legale; • priza sã poatã suporta sarcina maximã de putere a maºinii, indicatã în tabelul cu date tehnice a se vedea alãturi ; • tensiunea de alimentare sã fie cuprinsã în valorile indicate în tabelul cu date tehnice a se vedea alãturi ; • priza sã fie compatibilã cu ºtecherul maºinii de spãlat.

dating ultrasunete la 13 săptămâni

În caz contrar, înlocuiþi priza sau ºtecherul. Maºina de spãlat nu trebuie instalatã afarã, nici chiar în cazul în care spaþiul este adãpostit, deoarece este foarte periculoasã expunerea maºinii la ploi ºi furtuni.

datând cu anna

Dupã instalarea maºinii de spãlat, priza de curent trebuie sã fie uºor accesibilã. Cablul nu trebuie sã fie îndoit sau comprimat. Producãtorul îºi declinã orice responsabilitate pentru cazul în care aceste norme nu se respectã.

street smart dating

Dupã instalare, înainte de folosire, efectuaþi un program de spãlare cu detergent ºi fãrã rufe, selectând programul la 90°C, fãrã prespãlare.