Datând armenii, traduire de


Istoric Vechimea comunității armenești din Suceava O comunitate armenească s-a stabilit pe teritoriul Sucevei încă de la începutul secolului al XIV-lea. Numărul armenilor din Moldova a crescut numeric în acel secol, ei ocupându-se cu comerțul și meșteșugurile.

Cruce" de lângă Autogara Suceava și Biserica "Sf. Tot atunci au început să-și organizeze și viața religioasă. Ei și-au construit biserici și mănăstiri cu specificul caracteristic tradițiilor și credinței poporului armean.

  • Иногда Олвин задумывался и над тем, какие же черты приобретет новое общество.
  • Mănăstirea_Zamca : définition de Mănăstirea_Zamca et synonymes de Mănăstirea_Zamca (roumain)

Într-un act emis datând armenii 18 august de catolicosul Teodoros al II-lea al Ciliciei —armenii din mai multe orașe, între care și cei din Suceava Ciciov sunt supuși jurisdicției scaunului episcopal de Liov. Cu toate acestea, abia în primii ani ai secolului al XVI-lea, sub episcopul Simion și succesorii săi, s-a întemeiat datând armenii episcopie armenească la Suceava, separată de episcopia armenească din Liov. După mutarea capitalei Moldovei la Iași, episcopii armeni au datând armenii datând armenii la Suceava, cât și la Iași.

Siruni susținea că armenii din Moldova nu au mai avut în secolul al XVIII-lea un scaun episcopal propriu, documentele amintind doar prelați vizitatori. Ca și papistașii, ei au biserici tot atât de mari și la fel de împodobite ca și bisericile dreptcredincioșilor și își urmează slobozi legea lor. În mijlocul naosului bisericii "Sf. Turnul-clopotniță a fost construit înacest an fiind înscris pe cheia de boltă a arcadei estice a turnului, în mijlocul unei pietre împodobite cu flori.

Cruce, Sf. Simeon și Sf. Treime și două mănăstiri tot din piatră, foarte frumoase, una în apropierea orașului Zamca și cealaltă la o depărtare de două mile Hagigadar ". Cu privire la construirea mănăstirii, tradiția armeană menționează drept ctitori pe trei frați Hagop, Auxent și Grigor.

Aceștia au cumpărat acest loc în anul și ar fi construit: primul, capela "Sf. Hagop Iacob " aflată în clădirea de pe latura de vest, al doilea biserica cu hramul Sfântului Auxentie și al treilea capela cu hramul Sfântul Grigorie Luminătorul din turnul-clopotniță. Episcopul Hazar din Pápert a copiat o Evanghelie în pe care a făcut adnotarea că era la acea dată "starețul mănăstirii Sf. Axente și episcop al Țării Vlahilor". După cum relatează Schmidt în "Memoriile istorice ale Sucevei" Cernăuți,p.

Cu acea ocazie, ar fi înconjurat Zamca cu un val de pământ, afirmație contrazisă de cronici. În toamna anuluila întoarcerea din invazia în Moldova, el a lăsat garnizoane poloneze în mai multe complexe fortificate: Cetatea NeamțuluiCetatea SuceveiMănăstirea AgapiaMănăstirea Secu și mănăstirea armenească. El și-a datând armenii tabăra în jurul acestui așezământ religios. Acest eveniment este consemnat de cronicarul Ion Neculce în letopisețul său: "În al șesălea anu a domniei lui Cantemir-vodă coborâtu-s-au craiul Sobețichii cu oștii datând armenii iar în Țara Moldovei, fiind îndemnații și de munteni, de Brâncovanul, de pe cum era învățat ca să facă rău acestei țări, de să acolișiè de dânsa totdeauna, precum și mai pe urmă, de au adus și pe moscali cu fapteli lui.

Limba are, în total, în jur de 6. Actualmente există două limbi armene, una răsăriteană, vorbită în Armenia și Iran, promovată de Academia de la Yerevan, și una apuseană, vorbită în Europa și America, promovată de Academia Mkhitaristă de la Viena. Armeana apuseană e mai apropiată ca vocabular și gramatică de armeana clasică, dar mai îndepărtată ca pronunțare. Armeana răsăriteană e mai apropiată de armeana clasică, în privința pronunțării. În tot cazul, armeana clasică antică stă la baza celor două dialecte armene de astăzi.

Și atuncea, întorcându-să, au lăsat oaste cu bucate în cetate, în Neamțu, și-n Sucevi, în mănăstirea armenească, și-n Agapie în mănăstire, și-n Săcul, și-n Câmpul Lungu, și-n Hangu. Cu acest prilej, mănăstirea a fost înconjurată cu un zid de incintă, cu bastioane la colțuri.

Tot polonezii au ridicat valul de pământ ce înconjoară mănăstirea pe laturile de nord, est și sud, între valul de pământ și zidul de incintă aflându-se un șant.

  • Немного повозившись, Элвин подвел свой корабль к склону того холма, с которого он впервые увидал Лис.
  • Armenia - Wikipedia

În anul trăiau în Suceava aproximativ 3. Treime, Sf. Cruce și Sf. Simeon și o mănăstire Zamcaunde își avea reședința episcopul armean. Fiecare preot paroh era întreținut de de familii. După anexarea nordului Moldovei de către austrieciguvernul imperial austriac a folosit biserica "Sf. Auxentie" ca depozit de muniție. Abia în anulMănăstirea Zamca a fost recâștigată de armeni prin procese.

  1. Limba armeană - Wikipedia
  2. Dating- ul militar american
  3. Он глядел на звезды, пылью рассыпанные по экрану корабля, и его мучила мысль, что время, оставшееся в его распоряжении, не позволяет ему исследовать их .

Acest obicei, numit Madach, era o jertfă adusă zeiței păgâne Anahitînainte de convertirea armenilor la creștinism, dar a fost păstrat și după creștinarea armenilor. În perioada o parte a ansamblului arhitectural al Mănăstirii Zamca a fost restaurat [20]fiind reconstruite zidurile care erau ruinate, după cum indică o dungă albă trasată pe cărămizile din zidul de incintă.

În anul s-a început să se efectueze lucrări de stabilizare și restaurare a întregului monument. Lucrările au avansat lent din cauza lipsei banilor, biserica a fost văruită pe interior și exterior, iar în prezent s-a realizat acoperirea cu tablă a turnului-clopotniță.

Cu câțiva ani în urmă, versantul Zamca a alunecat spre vest de lângă paraclisul mănăstirii și s-a prăbușit o bucată de deal, cu tot cu datând armenii, la vreo datând armenii m adâncime și la circa 20 m de zidul de vest al Mănăstirii Zamca, punând în mare pericol acest monument.

datând armenii onitsha dating site

Este necesară consolidarea versantului, deoarece mănăstirea este înconjurată de niște șanțuri de apărare, în care au avut loc infiltrații majore de apă de la zăpezi și ploi, care penetrează în pământ și alunecă pe sub mănăstire în prăpastia dinspre Șcheia. Specialiștii afirmă că dacă se mai produce o alunecare de teren, aceea va atrage după ixdate dating jumătate din mănăstire, paraclisul și jumătate din incintă, până aproape de biserică.

Auxentie" a Mănăstirii Zamca din Suceava a fost resfințită la 14 august Datând armenii lăcaș a fost supus în ultimii zece ani unor ample lucrări de restaurare, finanțate de Ministerul Culturii și Cultelor cu peste 6 miliarde de lei vechi. Slujba de resfințire a fost oficiată de un sobor de preoți în frunte cu arhiepiscopul Dirayr Mardichian al Bisericii Armene din România și Bulgaria. Au mai fost prezenți la eveniment personalități politice de etnie armeană, armeni din diaspora, ambasadorul Armeniei la București, reprezentanți din conducerea Ministerului Culturii și Cultelor și ai Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

În prezent, biserica a fost renovată, turnul clopotniță și paraclisul au fost restaurate și acoperite cu piatră, zidurile de incintă au fost înălțate și acoperite și ele cu tablă pentru datând armenii împiedica infiltrarea apei în pereți. Slujbele se fac săptămânal, mănăstirea neavând o viață monahală activă. Se organizează un mare pelerinaj de Sfânta Maria. În prezent, foarte aproape de zidurile Mănăstirii Zamca s-a început construcția unui cartier rezidențial de blocuri.

Zidul de incintă formează un trapez alungit, cu laturi sprijinite din loc în loc de contraforturi. Laturile paralele ating lungimea de 59 metri și respectiv 66 metri, iar celelalte două de 70 metri și 74 metri. Grosimea zidului este de un metru și înălțimea atinge în unele locuri 4 metri.

Turnul-clopotniță Turnul clopotniţă al Mănăstirii Zamca Turnul-clopotniță este o clădire situată în partea estică a zidului de incintă, având latura de bază pătrată. Pe cheia de boltă a arcadei estice de la intrarea turnului clopotniță este menționat anul construcției: Turnul are o înălțime de 26 de metri și avea inițial o intrare boltită care, ulterior, a fost închisă.

La parter se află un gang boltit prin care se intra în mănăstire. Urcând niște scări în spirală din interiorul curții și datând armenii printr-un coridor se putea ajunge la primul etaj unde era un paraclis cu hramul Sfântul Grigorie Luminătorul.

Încăperea de la etajul al doilea avea rol de clopotniță și de loc de strajă.

traduire de

În secolul al XX-lea, era imposibil să ajungi în turn, deoarece scările de piatră au fost distruse. În anul s-au început o serie de lucrări la turnul-clopotniță, realizându-se refacerea șarpantei și acoperirea cu învelitoare de cupru a turnului, în vârful căruia a fost montată o cruce, precum și o instalație de paratrăsnet.

Datând armenii efectuat lucrări de refacere a structurii și suprastructurii, care au durat o lungă perioadă, având drept cauză lipsa banilor. S-a construit pe lateral o scară din piatră pentru accesul la podul fortificat.

Conform proiectului, s-a realizat apoi restaurarea fațadelor interioare și exterioare.

Limba armeană

Edificiul, de formă dreptunghiulară, are la parter un gang boltit pe unde se face intrarea în mănăstire, acesta având două încăperi de o parte și de alta a intrăriicare serveau pe post de chilii. La primul etaj se afla Paraclisul Sfintei Maria pe latura nordică și două chilii.

Secolul al X-lea marchează prima atestare a armenilor pe teritoriul românesc fiind inscripţionată pe o piatră tombală din Cetatea Alba astăzi teritoriul Ucrainei. Poporul armean venit din Armenia şi Polonia s-a stabilit în primă fază în Moldova şi apoi în Ţara Românească. Ocupaţiile principale caracterizează un popor eminamente urban, principalele activităţi fiind: meştesugărie, comerţ, negustorie.

Etajul al doilea din aripa sudică a fost adăugat mai târziu, acest lucru fiind dovedit de faptul că decorația exterioară și îndeosebi brâul contorsionat de pe corpul paraclisului se continuă pe clădirea mai recentă printr-un alt fel de decor. Întreaga clădire, dar în special paraclisul, a fost împodobită cu diverse elemente decorative, având ca motiv central o canelură largă, întreruptă de incizii circulare, pe fondul cărora sunt plasate mici rozete în relief. Deasupra paraclisului se află o turlă de formă octogonală, mică, cu patru ferestre cu chenare în arcadele din cele patru puncte cardinale.

datând armenii campus dating site

Sub streașină, paraclosul este înconjurat de un brâu de cărămizi zimțate. După cum observă istoricul Leon Șimanschi"din punct de vedere al compoziției, cu excepția câtorva elemente secundare, acest decor este comun bisericilor moldovenești, încă din veacul al XV-lea". Auxentie" a fost construită din piatră după un plan dreptunghiular, fiind compartimentată în pronaos, naos și altar.

Edificiul nu are abside laterale, în locul acestora găsindu-se două contraforturi, de o parte și de alta. În exterior, biserica are o linie arhitectonică simplă. Câte o pereche de contraforturi de formă octogonală sprijină de o parte și de alta zidurile naosului. Decorația îmbină elemente de datând armenii gotică și clasică cu motive noi, de influență orientală rozetele. Lăcașul de cult are două intrări: una în peretele vestic al pronaosului cum există și la bisericile ortodoxeiar cea de-a doua în peretele nordic al naosului.

Pronaosul pătrat este boltit cu o calotă sferică sprijinită pe patru arcuri.

În pronaos, zidul despărțitor are două ferestre, de o parte și de alta a ușii. Boltirea naosului este specific moldovenească.

Cilician Armenia În perioada preistorică, mai multe triburi au locuit pe teritoriul Armeniei moderne. La jumătatea secolului I î. Armenia a devenit pentru o scurtă durată un imperiu regional cu o cultură bogată, de orientare elenistică și care se întindea de la Marea Neagră la Marea Caspică și de la Caucazul Mare la Marea Mediterană. Se întâmpla în timpul domniei lui Tigranes cel Mare ce se intitula "rege al regilor" profitând de o slăbire temporară a Regatului Parților pe care îl înfrânge.

Din pictura originală a bisericii se mai păstrează niște urme pe peretele drept al naosului. Se remarcă prezența celor trei altare, după topografia bisericilor armenești, cu un altar central în absida centrală și cu două altare secundare, amplasate în două nișe din perete și prevăzute cu mese de piatră.

Catapeteasma a fost înlocuită cu o draperie simplă suspendată de o bârnă transversală. Începând din anul s-au realizat lucrări de datând armenii a întregului complex. Au fost executate lucrări de consolidare și restaurare la biserică de către firma Restaco SRL, iar recepția la terminarea lucrărilor a fost efectuată în anul Recepția finală a avut loc în data de datând armenii noiembrie Printre altele, biserica a fost văruită atât pe interior, cât și pe exterior.

Alte construcții În incinta complexului mănăstiresc se mai află un depozit de materiale și o fântână acoperită și înconjurată de ziduri, ambele de dată recentă. Chiliile înșirate pe lângă ziduri au dispărut.

datând armenii dating kazahstan

Fântâna are adâncimea de aproximativ 18 metri zece stânjeni. Pe zidurile care înconjoară fântâna este pusă o placă pe care scrie următoarele: "Pelerinule, După ce vei ajunge la Mânăstirea Zamca și vei dori să-ți astâmperi setea de la acest izvor, pomenește în rugăciunile tale, pe robii lui Dumnezeu Gaidzag Ohanesian și pe cei ai lui, prin a căror grijă s-au rostuit apele acestea și zidurile ce le cuprind în astă fântână.