Datând pe cineva fără loc de muncă.


Care sunt insa actele necesare angajarii? Cum ne ajuta ele la derularea ulterioara a contractului individual de munca?

O parte dintre aceste acte sunt general obligatorii, altele sunt necesare numai pentru anumite posturi, in timp ce altele sunt facultative. Unele trebuie pretinse la angajarea oricarui salariat, in timp ce altele vor fi solicitate numai in cazuri speciale. Acte necesare angajare.

Ce trebuie sa detii: Â 1. Dupa caz, se vor depune, de asemenea, copii dupa certificatul de nastere si certificatul de casatorie.

casual datând din relație

Vor fi depuse acte doveditoare ale persoanelor aflate in intretinere daca este vorba despre functia de baza. Avizul de angajare In cazul in care persoana care urmeaza sa fie angajata nu este cetatean strain, va trebui obtinut avizul de angajare.

Adeverinta de la angajatorul precedent Aceasta adeverinta este eliberata de catre angajatorul precedent pe baza inregistrarilor facute in Registrul de evidenta a salariatilor. Refuzul acestuia de a-i elibera salariatului respectiv fostului salariat copii ale documentelor existente in dosarul personal sau ale paginilor din registrul electronic constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la la 1.

 In functie de perioada lucrata, distingem: – dovada activitatii desfasurate pana la 1 ianuarie se face cu carnetul de munca. In practica, pentru cazurile in care nu mai existau carnete de munca deoarece nu s-au mai tiparit au fost acceptate si adeverinte de vechime eliberate de angajatori si certificate de inspectoratul teritorial de munca; – adeverinta eliberata de catre angajator pentru activitatea prestata dupa data de 1 ianuarie Potrivit art.

Ce acte sunt necesare la angajare  - nu uita de CV!    Scopul acestui model consta in sporirea transparentei si exactitatii informatiilor existente pe piata fortei de munca si alinierea legislatiei romane la reglementarile comunitare in domeniu.

dating online opinii ucraina

Modelul comun european de curriculum vitae cuprinde urmatoarele categorii de informatii: a informatii cu caracter personal, limbi straine cunoscute, experienta profesionala si studiile urmate; b alte aptitudini ale persoanei, in special aptitudini tehnice, organizatorice, artistice si sociale; c informatii suplimentare care pot fi mentionate in CV sau intr-o anexa a acestuia.

 In principiu, daca salariatul va prezinta documente false sau incorect redactate, din care rezulta ca are anumite abilitati, indemanari, performante, studii sau experienta, de care in realitate nu beneficiaza, veti putea anula ulterior contractul de munca aratand ca, daca ati fi cunoscut adevarul, nu l-ati fi angajat.

Caiet de lucru pentru angajatori si manageri de HR! Recomandari de la fostul loc de munca Printre acele documente necesare la angajare pot fi si recomandarile.

Aceasta modalitate de verificare a candidatului este foarte utilizata si va deveni din ce in ce mai necesara, de vreme ce nu se mai completeaza carnete de munca. Candidatul nu va mai prezinta un carnet de munca, din care sa decurga clar toate evenimentele si incidentele fostului angajament. De aceea, este bine sa ii pretindeti, daca a mai lucrat, o recomandare de la fostul loc de munca sau, chiar daca nu a mai lucrat, de la profesori ai unitatii de invatamant absolvite.

Fireste, aceste recomandari vor fi analizate prin corelare cu celelalte modalitati de verificare a aptitudinilor profesionale.

Uneori ele nu exprima realitatea, iar alteori candidatul nici nu poate cere referinte de la angajatorul anterior mai inainte de a fi sigur ca va fi angajat atunci cand nu doreste sa-si dezvaluie intentiile de a parasi firma. Referintele din partea institutiilor de invatamant absolvite de catre candidati nu ofera nici ele o valabilitate ridicata: studentii excelenti nu sunt in mod necesar la fel de buni angajati.

Acte de studii, certificate de calificare - acte necesare angajare Angajatorul va putea solicita diplome de studii liceale, postliceale, universitare, postuniversitare, doctorat, scoli de arte si meserii etc. Distingem aici intre ipoteza in care, prin lege, aziz ansari pe dating online se poate ocupa un anumit post decat daca salariatul a absolvit anumite cursuri si ipoteza in care nu exista o astfel de obligatie legala, dar angajatorul solicita totusi ca ocupantul postului in discutie sa fie absolventul anumitor cursuri.

 Exemplu Pentru ocuparea postului asistent meteorolog, nivelul de instruire prevazut in Clasificarea Ocupatiilor din Romania este 4 studii superioare. Este asadar interzisa angajarea pe acest post a unei persoane care nu prezinta actele doveditoare de studii superioare.

Daca insa angajatorul solicita diplome atestand cunoasterea unei limbi straine, independent de nivelul de studii prevazut in COR, angajarea este legala, dar salariatul va putea fi concediat pentru necorespundere profesionala daca se va dovedi ca, in fapt, nu cunoaste limba straina in discutie.

Avize, autorizatii, atestari In functie de postul ocupat, se vor solicita avize, autorizatii, atestari necesare pentru exercitarea meseriei sau profesiei.

Acte necesare la angajare si inregistrarea contractului de munca in Revisal

 Exemplu Atestatul de traducator, necesar pentru ocuparea acestui post, se obtine in baza examenului pentru acordarea certificatului de traducator in si din limbi straine.

Un astfel de examen se poate sustine, spre exemplu, la Centrul de Pregatire Profesionala in Cultura din Bucuresti, Str. Toamnei nr. Retragerea ulterioara a acestor avize sau atestari de catre autoritatile sau organismele competente va antrena incetarea de drept a contractului individual de munca, potrivit art.

Daca aceste avize, autorizatii sau atestari sunt suspendate, salariatul are la dispozitie 6 luni pentru a le reinnoi. In intervalul respectiv, si contractul de munca este suspendat. La finele termenului de 6 luni, contractul de munca va inceta de drept, daca avizele, atestatele sau autorizatiile in discutie nu au fost reinnoite. Temeiul acestei incetari de drept il constituie art. Certificatul medical Examenul medical la angajarea in munca este obligatoriu.

In lipsa acestuia, contractul individual de munca este nul. Examenul medical stabileste aptitudinea in munca pentru postul si locul de munca unde persoana urmeaza sa se angajeze, avand totodata si rolul de a proteja salariatii firmei, prin eliminarea pericolului imbolnavirii acestora.

  1. Practic, toată atenţia este concentrată, pe de o parte, asupra preţurilor record ale acţiunilor şi profiturilor corporative - declarate a fi dovada unei recuperări economice robuste, şi, pe de altă parte, presupusei nevoi pentru reduceri tot mai mari din programele sociale de care depind zeci de milioane de oameni.
  2. Malay dating
  3. Что же касается выражения встаньте там куда смотрит статуя, то, в сущности, это было уже совсем просто понять.

In cazul in care persoana ce urmeaza sa se angajeze nu corespunde din punct de vedere medical postului, aceasta va fi consiliata in alegerea altui loc de munca. Medicul de medicina a muncii va preciza ca locul de munca sau meseria propusa nu sunt contraindicate din punct de vedere medical datând pe cineva fără loc de muncă angajat. Angajatorul va intocmi Dosarul medical al salariatului.

Acesta se completeaza de angajator cu datele viitorului salariat si cu riscurile postului si i se inmaneaza acestuia pentru a se prezenta la medicul de medicina a muncii.

Dosarul medical ramane la medicul de medicina a muncii, iar un exemplar din Fisa de aptitudine merge la angajator si se ataseaza dosarului de personal al salariatului. Â In functie de rezultatul examenului medical la angajarea in munca, medicul de medicina a muncii poate face propuneri pentru: a adaptarea postului de munca la caracteristicile anatomice, fiziologice, psihologice si la starea de sanatate a lucratorului; b indrumarea persoanei care urmeaza a fi angajata catre alte locuri de munca; c includerea in circuitul informational si operational din sistemul sanitar a acelor persoane care necesita o supraveghere medicala deosebita.

dating o fată non- evreiască

 Exemplu Cazierul judiciar este necesar, spre exemplu, la angajarea gestionarilor. Neindeplinirea acestei obligatii atrage posibilitatea obligarii angajatorului la plata unei amenzi contraventionale de la 3. In vederea angajarii unei persoane provenind din randurile somerilor, angajatorul va inainta Agentiei Judetene de Ocupare a Fortei de Munca o cerere de repartitie. Dispozitia de repartizare se elibereaza numai persoanelor in cautarea unui loc de munca inregistrate in evidenta agentiei pentru ocuparea fortei de munca.

Angajatorii care incadreaza in munca persoane din randul beneficiarilor de indemnizatie datând pe cineva fără loc de muncă somaj au obligatia de a anunta in termen de 3 zile agentia pentru ocuparea fortei de munca.

Nota de lichidare Nota de lichidare reprezinta un document din care rezulta situatia debitelor la angajatorul precedent daca persoana a mai fost angajata. Este posibil ca persoana sa continue raportul de munca, in cumul de functii, cu angajatorul in raport cu care are datorii. Dar daca acest raport de munca a luat sfarsit la angajarea in noua firma, nota de lichidare se poate dovedi utila.

Mentionam insa ca acest act nu este in prezent expres cerut de lege.