Definiți dating neoficial, Dicționare ale limbii române


Agenți Agenții Companiei Definiţie Agenții, distribuitorii, consultanții, reprezentanții, contractorii independenți, partenerii din societățile mixte, intermediarii și alte terțe părți cu care Compania colaborează, care dețin autorizația de a reprezenta Compania în fața altor părți, incluzând entitățile guvernamentale, fără a se limita la acestea.

Termen Conformitatea cu măsurile anticorupție Definiţie Un sistem de măsuri, proceduri și verificări care sunt implementate în cadrul Definiți dating neoficial în scopul conformității cu legile anticorupție în vigoare.

Termen Legi anticorupție aplicabile Definiţie Orice legi și reglementări aplicabile în acțiunile Companiei de combatere a mitei publică sau privatăincluzând UKBA și alte legi anticorupție din Marea Britanie, FCPA și alte legi anticorupție din SUA, legile anticorupție din Federație Rusă, legile țărilor respective unde Compania își desfășoară activitatea.

  • Geneza politicului[ modificare modificare sursă ] Ipoteza marxistă Activitatea politică s-a născut pe o anumită treaptă de evoluție a colectivității umane în condițiile în care produsul muncii colective depășea necesarul de consum și exista posibilitatea acumulării unor bunuri în interes privat.
  • Un singur părinte dating vina
  • Etimologie[ modificare modificare sursă ] Istoria turbulentă a Țărilor de Jos și schimbările de putere au dus la nume excepțional de multe și foarte variate în diferite limbi.

Termen Compania Definiţie Grupul de companii Kaspersky Lab ca un întreg, precum și celelalte entități juridice care aparțin acestui grup în mod individual în funcție de context. Termen Angajații Angajații Companiei Definiţie Persoanele fizice implicate în relații de muncă pe termen lung sau temporare cu Compania, care au încheiat un contract cu caracter juridic civil cu Compania și contractorii angajați de Companie, cu implicarea organizațiilor din exterior care se ocupă cu furnizarea de personal.

Termen Entitate guvernamentală Definiţie Orice organ al unui guvern național, regional, local sau de alt tip, incluzând ministerele de stat și cancelariile, serviciile, agențiile și subdiviziile structurale ale acestora, precum și toate entitățile juridice controlate în mod direct sau indirect de stat, precum și autoritățile judecătorești, fără a se limita la acestea.

În scopurile prezentei politici, termenul include, de asemenea, partidele politice și organizațiile internaționale. Termen Reprezentant guvernamental Definiţie Orice angajat sau funcționar al unei Entități guvernamentale, precum și orice altă persoană fizică sau juridică care acționează în funcție de propunerile, solicitările, instrucțiunile sau interesele unei Entități guvernamentale.

Prevederi generale Compania și-a luat angajamentul de a menține o conduită în afaceri la cel mai înalt nivel al standardelor etice. Compania nu acceptă nicio formă de corupție din partea persoanelor fizice private sau din partea reprezentanților guvernamentali.

Țările de Jos

Compania nu ia parte la niciun fel de stimulare sau plăți imorale. Compania nu se implică și nu acceptă niciun fel de activități care nu sunt în conformitate cu prezenta politică sau cu legile anticorupție aplicabile. Compania, angajații Companiei și agenții Companiei nu definiți dating neoficial voie să ofere consimțământul pentru obținerea sau pentru a obține, solicita sau pentru a primi, sub orice alt aspect, direct sau printr-un intermediar, orice plăți sub formă de bani, garanții, altă proprietate, furnizarea de servicii a căror natură este strâns legată de o proprietate, nu au voie să ofere alte drepturi de proprietate sau alte bunuri de valoare, precum și orice fel de beneficii sau avantaje financiare sau orice lucru de valoare, în cazul în care o condiție de obținere a unor astfel de plăți, beneficii sau avantaje presupune comiterea de acțiuni, îndeplinirea îndatoririlor oficiale în interesele părții date, precum și în cazul în care aceste plăți, beneficii sau avantaje constituie o remunerație, directă sau indirectă, pentru îndeplinirea unor asemenea îndatoriri.

definiți dating neoficial dating kpm marks

Compania, angajații Companiei și agenții Companiei nu au voie să acționeze pe post de intermediari în darea de mită publică sau privată, de exemplu, nu au voie să înmâneze în mod direct mite, la indicațiile celui care oferă mită sau celui care primește mită, sau să ajute în orice alt fel la obținerea sau realizarea acordului între aceștia pentru a primi sau pentru a da mită.

Prezenta politică constituie documentul de bază al Companiei în domeniul conformității anticorupție; cu toate acestea, documentul nu este invocat în vederea implementării de norme de conduită exhaustive pentru angajații și agenții Companiei.

definiți dating neoficial nu se datorează

În acest moment, există și alte documente în vigoare în cadrul Companiei și vor fi implementate în viitor, în chestiuni legate de conformitatea anticorupție, în măsura în care se consideră că și Compania are nevoie de acestea pentru conformitatea cu legile anticorupție aplicabile. În cazul unui conflict între prezenta politică și alte politici ale Companiei, angajații trebuie să aplice politica sau procedura mai restrictivă.

În astfel de situații, vă rugăm să anunțați managerul general de conformitate sau managerul de conformitate local pentru ca persoana respectivă definiți dating neoficial poată aborda conflictul cu promptitudine, pentru a vă sfătui în definiți dating neoficial cu orice pași corespunzători pe care trebuie să îi parcurgeți și, dacă este necesar, pentru a putea actualiza politica sau procedura în dating online de șantaj. Conducerea Companiei, prin conduita sa, trebuie să stabilească un standard de comportament etic și, prin exemplul personal, să contureze o atitudine care nu este compromițătoare în rândul angajaților și agenților Companiei cu privire la orice forme și manifestări de corupție, care trebuie să devină o parte inalienabilă a culturii corporative și a practicilor cotidiene în afaceri din cadrul Companiei.

Principiile de bază ale conformității anticorupție din cadrul Companiei 3.

Dicționare ale limbii române

Consecvența în aplicarea politicii Compania implementează cu consecvență normele și principiile specificate în prezenta politică, precum și alte politici ale Companiei în domeniul conformității anticorupție. Compania promovează principii de conduită etică în afaceri și motivează angajații Companiei și agenții să respecte prezenta politică.

În cazul încălcării normelor conformității anticorupție de către angajații Companiei și de către agenți, Dating soi speciale va aplica în cazul acestora măsurile de responsabilizare corespunzătoare.

Monitorizarea legislației și a celor mai bune practici în domeniul conformității Compania respectă cu rigurozitate toate modificările aduse cerințelor normative din legile anticorupție aplicabile și practicilor prin care acestea sunt puse în aplicare.

Dell XPS 13 – ultrabook prin definiţie

Având în vedere rezultatele acelei monitorizări și pe baza celor mai bune practici din conformitatea anticorupție, Compania implementează măsuri pentru introducerea modificărilor în politicile actuale. Evaluarea periodică a riscurilor Periodic, Compania implementează măsuri pentru evidențierea și reducerea riscurile legate de corupție și evaluează, de asemenea, eficiența sistemului actual al conformității anticorupție.

Având în vedere rezultatele punerii în aplicare a acestor măsuri și în cazul în care este necesar, Compania va modifica politicile existente sau va dezvolta și introduce politici suplimentare.

definiți dating neoficial 2ne1 parcul sandara dating

Măsurile puse în aplicare trebuie să se potrivească cu caracterul riscurilor descoperite într-un mod rezonabil și proporțional. Informarea și pregătirea Se oferă o copie a prezentei politici fiecărui definiți dating neoficial, funcționar și angajat al Companiei, precum și lucrătorilor contractați în windsor dating direct sau prin intermediul acordurilor cu terțe părți în vederea furnizării de personal.

Dex Definitie Explicatie, Ce Inseamna Cuvantul Informal -ă

Toate actualizările politicii vor fi datând 20 erși intern. De asemenea, politica va fi pusă la dispoziție pe site-ul web al Companiei și va fi disponibilă pentru toți agenții Companiei.

În mod independent sau prin consultarea specialiștilor în domeniul conformității anticorupție din exterior, Compania implementează și sprijină un program de pregătire pentru angajații și agenții Companiei, în conformitate cu principiile și standardele conformității anticorupție, desfășoară un sistem de sesiuni de pregătire și actualizează în mod constant materialele de pregătire.

De asemenea, Compania se asigură că manageri de conformitate sunt numiți și în filialele din țară pentru a implementa și menține sistemele de conformitate anticorupție la nivel local.

Managerul general de conformitate se subordonează în mod direct Directorului general al Companiei și îi sunt atribuite autoritatea și resursele necesare pentru implementarea eficientă, pentru menținerea și îmbunătățirea sistemului definiți dating neoficial anticorupție din cadrul Companiei.

În situația în care orice angajat al Companiei are întrebări cu privire la conținutul prezentei politici, incluzând întrebările de interpretare a oricăror prevederi ale acesteia, precum și îndoielile cu privire la caracterul juridic și etic al acțiunilor acestuia, aplicarea și realizarea principiilor de conformitate indicate în prezenta politică, incluzând întrebările legate de aplicabilitatea unor asemenea principii în definiți dating neoficial sau în acea situație ori în definiți dating neoficial de afaceri al Companiei, angajatul are obligația de a contacta managerul general de conformitate sau managerul local de conformitate pentru a primi recomandări.