Două vârfuri de tip, LICHIDARI DE STOC


S-au eliminat muchiile [1,2], [3,1] S-a eliminat vârfurile 3 5 și toate muchiile incidente cu ele. O muchie [x,y] apare în graful complementar dacă și numai dacă nu apare în graful inițial.

Un graf neorientat oarecare poate avea mai multe grafuri parțiale și subgrafuri, dar un unic graf complementar.

două vârfuri de tip

Mai precis: Teoremă: Fie G un graf neorientat cu n vârfuri și m muchii. Atunci: orice submulțime a mulțimii muchiilor induce un graf parțial.

două vârfuri de tip

Graf nul. Graf complet.

SUPER PRETURI

Graf regulat. Graf bipartit Definiție: Un graf neorientat se numește graf nul dacă mulțimea muchiilor este vidă.

două vârfuri de tip

Într-un graf nul toate vârfurile sunt izolate. Graful G se numește graf complet dacă oricare două vârfuri distincte ale sale sunt adiacente.

Set de capete de șurubelniță cu două vârfuri 3 bucăți (PH) | Bosch DIY

Un graf complet cu n vârfuri se notează Kn. Exemplu: Graful următor este graful K5. Definiție: Un graf în care toate nodurile au acelaşi grad se numește graf regulat. Exemplu: Graful de mai jos este regulat.

două vârfuri de tip

Mulţimile A şi B formează o partiţie a lui X. Exemplu: Graful următor este bipartit. Exemplu: Graful următor este bipartit complet.

două vârfuri de tip

Vârfurile x1 şi xk se numesc extremitățile lanțului. Numărul k-1 se numește lungimea lanțului și este numărul de muchii din care este format.

Meniu de navigare

Lanțul care conține numai vârfuri distincte, două câte două, este lanț elementar. Lanțul care conține numai muchii distincte este lanț simplu. Dacă muchiile unui lanț nu sunt distincte se numește lanț compus. Definiție: Se numește ciclu un lanț simplu în care primul vârf este identic cu ultimul. Dacă toate vârfurile sunt distincte, mai puțin primul și ultimul, se numește ciclu elementar.

А если .

Lungimea unui ciclu este egală cu numărul de muchii din ciclu. Lungimea minimă a unui ciclu este 3. Un ciclu se numește par dacă lungimea sa este pară, respectiv impar în caz contrar.

Drumuri într-un graf[ modificare modificare sursă ] Se numește drum într-un graf orientat o succesiune de muchii adiacente și distincte care conectează două vârfuri din graf numite capetele drumului. Un drum se numește simplu dacă muchiile care îl compun sunt distincte. Se numește ciclu un drum care are drept capete un același vârf. Un ciclu se numește hamiltonian dacă este simplu și trece prin toate nodurile grafului G, exact o dată, și se numește eulerian dacă trece prin toate muchiile grafului G, exact o dată.

Un graf neorientat care nu conține niciun ciclu se numește aciclic. Componente conexe Definiție: Un graf neorientat se numește graf conex dacă pentru oricare două vârfuri x și y diferite ale sale, există cel puțin un lanț care le leagă, adică x este extremitatea inițială și y sfaturi de viteză de vârf de viteză extremitatea finală.

două vârfuri de tip

Un graf cu un singur nod este, prin definiție, conex. Subgraful H este conex și maximal cu această proprietate dacă s-ar mai adăuga un vârf nu ar mai fi conex. Un graf este conex dacă admite o singură componentă conexă.

Gradul unui vârf

Exemple: Graful următor este conex: Graful următor nu este conex și are 4 componente conexe. Definiție: Un graf este biconex dacă este conex şi pentru orice vârf eliminat subgraful generat îşi păstrează proprietatea de conexitate.

Pădure Definiție: Se numește arbore un graf conex și aciclic. Exemplu: Graful următor este arbore: Observații: Un arbore cu n vârfuri are n-1 muchii. Un arbore este un graf conex și minimal cu această proprietate; dacă s-ar mai elimina o muchie, graful nu ar mai fi conex.

Prezentare generală variante

Un arbore este un graf aciclic și maximal cu această proprietate; dacă s-ar mai adăuga o muchie, s-ar obține un ciclu. Un graf parțial care este arbore două vârfuri de tip numește arbore parțial. Un graf care nu conține cicluri se mai numește pădure.

Într-o două vârfuri de tip fiecare componentă conexă este arbore.

Terminologie

Graf hamiltonian. Graf eulerian Definiție: Se numește graf hamiltonian un graf care conține un ciclu hamiltonian.

Se numește ciclu hamiltonian un ciclu elementar care conține toate vârfurile grafului. Exemplu: Graful următor este hamiltonian. Definiție: Se numește graf eulerian un graf care conține un ciclu eulerian. Se numește ciclu eulerian un ciclu care conține toate muchiile grafului. Exemplu: Graful următor este eulerian.

  • Grafuri neorientate | tvonlinepro.ro
  • Dating apps pe windows phone
  • Vârf (geometrie) - Wikipedia