Observator online dating. خطای ۴۰۴ ٬ یافت نشد!


Notez aici pentru ce? În orice caz nu ca posibil moto pentru vreuna dintre cărţile mele, pentru că n-am să mai scriu niciodată nimic. Iar dacă totuşi scriu rîndurile astea, nu le consider nici pe departe literatură.

Am scris destulă literatură, vreme de vreo şaizeci de ani nu am făcut decît asta, dar să-mi îngădui acum, la sfîrşitul sfîrşitului, un moment de luciditate: tot ce am scris după vîrsta de treizeci de ani nu a fost decît o penibilă impostură. Sînt sătul să mai scriu fără speranţa că mă voi putea vreodată depăşi, că voi putea să-mi sar peste umbră.

Agenția Națională Antidrog Pentru a evalua modelele de consum în rândul persoanelor consumatoare de droguri, Observatorul European de Droguri şi Toxicomanii lansează în 31 de țări, Studiul European online privind drogurile Cât de mult? Cât de des? Destinat persoanelor cu vârsta peste 18 ani, care au consumat droguri, studiul are ca scop îmbunătățirea înțelegerii modelelor de consum de droguri la nivel european, propunându-și, totodată, să contribuie la conturarea viitoarelor politici și intervenții în domeniul drogurilor 1. Reprezentând una dintre metodele de monitorizare de ultimă generație utilizate de către EMCDDA, studiul este anonim, cu participare voluntară, şi va fi derulat în peste 31 de țări, pe baza unui chestionar care este disponibil în 28 de limbi 2.

E drept, pînă la un punct am fost cinstit cu mine, în singurul fel posibil pentru un artist, adică am vrut să spun despre mine totul, absolut totul. Dar cu atît mai amară a fost iluzia, căci literatura nu e mijlocul potrivit prin care poţi spune ceva cît de cît real despre tine. De la primele rînduri pe care le aşterni pe pagină, în mîna care ţine stiloul intră, ca într-o mănuşă, o mînă străină, batjocoritoare, iar imaginea ta în oglinda paginii fuge în toate părţile ca argintul-viu, aşa încît din bobiţele lui deformante se încheagă Păian­jenul sau Viermele sau Famenul sau Unicornul sau Zeul, cînd de fapt tu ai vrut să vorbeşti pur şi simplu despre tine.

Literatura e teratologie. De cîţiva ani buni dorm agitat şi visez un bătrîn care înnebuneşte de singurătate. Doar visul mă mai reflectă realist.

Mă trezesc plîngînd de singurătate, chiar şi cînd ziua mă simt bine printre prietenii care îmi mai trăiesc. Nu-mi mai pot suporta viaţa, iar faptul că dating în kerala kollam sau mîine voi intra în moartea fără sfîrşit mă face să încerc să gîndesc.

De asta, pentru că trebuie să gîndesc, aşa cum cel aruncat în labirint trebuie să caute o ieşire printre pereţii mînjiţi cu baligă, chiar şi prin gaura şobolanului, numai din acest motiv mai scriu rîndurile astea.

Nu propriu-zis ca să îmi demonstrez că există Dumnezeu. Din păcate nu am fost niciodată, cu toate eforturile mele, credincios, nu am avut crize de îndoială sau tăgadă.

Poate că ar fi fost mai bine observator online dating fiu, pentru că scrisul cere dramă şi drama se naşte din lupta chinuitoare între speranţă şi deznădejde, unde credinţa are un rol, îmi închipui, esenţial. În observator online dating mea, jumătate din scriitori se converteau, iar jumătate îşi pierdeau credinţa, ceea ce pentru literatura lor avea cam aceleaşi efecte. Cît îi invidiam observator online dating focul pe care demonii lor îl aţîţau sub căldările în care huzureau ca artişti!

Şi iată-mă acum în ungherul meu, un ghem de zdrenţe şi zgîrciuri, pe a cărui minte sau inimă sau credinţă nu ar paria nimeni, pentru că mie nu are ce să mi se mai ia. Zac aici, în fotoliu, terifiat de gîndul că afară nu mai există nimic, decît o noapte solidă ca un infinit sloi de smoală, o ceaţă neagră care a mîncat încet, pe măsură ce am înaintat în vîrstă, oraşe, case, străzi, feţe.

A fost lansat la data de 29 februarieși apare în format de 32 pagini, în format A3.

Singurul soare din univers pare să fi rămas becul veiozei, iar singurul lucru luminat de el — o faţă smochinită de moşneag. După ce voi muri, cavoul meu, ungherul meu, va continua să plutească în ceaţa neagră şi solidă, ducînd niciunde foile astea ca să le citească nimeni.

Dar în ele e, în sfîrşit, totul. Am scris cîteva mii de pagini de literatură — praf şi pulbere. Intrigi conduse magistral, fantoşe cu surîsuri galvanice, dar cum să spui ceva, cît de puţin, în această imensă convenţie a artei? Ai vrea să întorci pe dos inima cititorului, iar el observator online dating face?

La ora trei termină cartea ta, şi la patru se apucă de alta, oricît de bună ar fi cartea pe care i-ai pus-o în braţe.

Dar aceste zece-cincisprezece foi sunt altceva, alt joc. Cititorul meu este acum nimeni altcineva decît moartea. Îi şi văd ochii negri, umezi, atenţi ca ochii fetiţelor, citind pe măsură ce umplu rînd după rînd. Foile acestea cuprind proiectul meu de nemurire. Zic — proiect, deşi totul, şi ăsta e triumful meu şi speranţa mea, este adevărat. Ce straniu: cele mai multe personaje care populează cărţile mele sînt inventate, dar ele au părut tuturor cópii ale realităţii.

Observatorul de insecte joc educativ, , Buki : Bebe Tei

Abia acum am curajul să scriu despre un om real, care a trăit mult timp lîngă mine, dar care în convenţia mea ar fi părut cu totul neverosimil. Nici un cititor nu ar fi acceptat că în lumea lui ar putea trăi, înghesuindu-se în observator online dating tramvaie, respirînd acelaşi aer, un om a cărui viaţă este o demonstraţie practic matematică a unei ordini în care astăzi nu mai crede nimeni, sau crede pentru că este absurd.

Dar, vai! Acum, gîndindu-mă la el, sunt convins că am cunoscut şi eu acel cerşetor de la capătul podului, despre care scria Rilke, în jurul căruia se rotesc lumile.

Important de știut

Pe 1 iunie, Mircea Cărtărescu a împlinit 65 de ani. A fost decanul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socialăa prezidat Senatul Universităţii începînd din În decembriea devenit rectorul Universităţii din Bucureşti, instituţie care, după numai trei luni, s-a confruntat cu pandemia şi a trebuit să treacă în online majoritatea cursurilor şi a examenelor. Înau fost şi două cazuri care au făcut vîlvă în opinia publică: exmatricularea a 45 observator online dating studenţi de la Facultatea de Drept pentru fraudarea unor examene şi desfacerea contractului de muncă profesoarei Carmen Vioreanu de la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, specializarea suedeză, pentru comportament injurios faţă de studenţi.

Tot sub mandatul profesorului Marian Preda va începe, din toamnă, refacerea şi consolidarea clădirii centrale a Universităţii din Bucureşti, de la Piaţa Universităţii. În plină sesiune de examene, am realizat, la sediul Rectoratului, un interviu cu profesorul Marian Preda, în exclusivitate pentru revista Observator cultural. Domnule profesor, se vor relua cursurile faţă în faţă, din toamnă? Probabilitatea este foarte mare.

Profesorii aşteaptă asta, studenţii aşteaptă asta. Contextul este favorabil, cred că sînt şanse foarte mari să se reia toate cursurile faţă în faţă, din toamnă.

  • Rezervare online | Observator de urși
  • G hannelius și leo howard dating
  • Это была самая настоящая ересь -- и были времена, когда Джизирак сам бы так все это и назвал и предал бы такие взгляды анафеме.
  • dating online | Observator de Timis
  • Летящая поступь Хилвара, та легкость, с которой он, не прилагая, казалось, ни малейших усилий, одолевал всякий подъем, будили в Олвине зависть и решимость не сдаваться до тех пор, пока он еще в состоянии переставлять ноги.

Noi intenţionăm să reluăm, cel puţin, seminariile, laboratoarele şi o bună parte din cursuri. Presiunea pentru a relua cursurile — cum vreţi s-o numiţi, psihologică, emoţională — este foarte mare, studenţi, profesori doresc o interacţiune directă. Asta nu însemană că nu vor mai fi interacţiuni online; de exemplu, cadrele didactice au descoperit că şedinţele la distanţă sînt acceptabile şi că economisesc timp. În privinţa activităţii didactice, cea mai mare parte trebuie să fie faţă în faţă şi de-abia aşteptăm să se întîmple.

Care au fost cele mai mari dificultăţi, în pandemie, pentru Universitatea din Bucureşti? Paradoxal, cea mai mare dificultate a fost să ne adaptăm la noile realităţi. Să ne adaptăm nu organizaţional, ci birocratic. Imaginaţi-vă că, pentru fiecare activitate a noastră, erau reguli, reguli privind examenele, reguli privind notarea, reguli privind şedinţele.

Noi a trebuit să le schimbăm pe toate aceastea şi să le dating manager app la realitatea online. Asta a însemnat observator online dating, amendarea unor regulamente, proceduri, metodologii, pentru că, altfel, nu respectam legea. A trebuit să schimbăm concursurile, de toate tipurile — didactice, concursuri de abilitate, concursuri de promovare în grad, concursuri de angajare.

A trebuit ca acestea să fie organizate online. De asemenea, a fost şi birocraţia achiziţiilor publice. A trebuit, în regim de urgenţă, să achiziţionăm material special de curăţenie, echipamente observator online dating de protecţie. N-a fost deloc simplu din punct de vedere administrativ. Altfel, lumea şi-a înţeles repede rolul, cele mai multe cadre didactice şi cei dating varanasi mulţi studenţi s-au adaptat foarte repede la sistemul online de predare, cu bune şi cu rele.

Cea mai mare problemă a fost calitatea interacţiunii, în privinţa comunicării la seminarii, la laboratoare şi, mai ales, la examene. Unii profesori susţineau examene pe care le-au adaptat observator online dating la sistemul online, erau examene orale, erau teme deschise, creative, chiar dacă studentul era în spatele ecranului, putea avea oricîtă literatură, oricît sprijin suplimentar, examenele s-au desfăşurat bine şi s-a făcut o notare corectă pentru că studentul a fost pus să gîndească şi să interpreteze creativ informaţiile de la curs.

La examenele de tip grilă, au fost mari probleme cu securizarea comunicării paralele între studenţi şi cu folosirea altor mijloace de informare în timpul examenului. Cea mai neplăcută decizie pe care am luat-o ca rector Astă-iarnă, 45 de studenţi ai Facultăţii de Drept au fost exmatriculaţi pentru fraudă la examene. Au fost exmatriculaţi pe baza unei decizii a Facultăţii de Drept, iar Rectoratul a confirmat exmatriculările.

Cum s-a ajuns la exmatriculare, ce probe aţi avut? A fost cea mai neplăcută decizie pe care am luat-o de cînd sînt rector. Cel mai greu, pentru mine, a fost să semnez decizia, care era propusă şi votată în Consiliul Facultăţii de Drept — cu o largă majoritate, absolut toate cadrele didactice şi o parte dintre studenţi —, de exmatriculare a 45 de studenţi.

A dating unicenhage trist, mai ales că vorbisem cu o parte dintre studenţi. Din păcate, asta a fost situaţia. A fost trist şi pentru faptul că asemenea semnale privind comportamente frauduloase au fost în toate mediile online, la preuniversitar, la universitar, în ţară, la alte universităţi. Foarte mulţi au spus că, în multe medii şcolare şi academice, au existat forme de consultare, în paralel. Trebuia să ne adaptăm mai repede la exigenţele unui examen online, să-l pregătim mai bine, şi n-am ştiut că se pot frauda examenele.

Ce s-a întîmplat la Drept? Studenţii comunicau în paralel prin telefon, pe WhatsApp, aveau grupuri de WhatsApp pentru comunicarea curentă. Pe observator online dating grupuri de comunicare, îşi spuneau opiniile despre variantele de răspuns. Erau teste-grilă, iar studenţii se consultau cu privire la variantele de răspuns pe grupul de WhatsApp.

katherine von drachenberg dating ayi dating site

E adevărat că unii dintre ei n-au observator online dating la aceste conversaţii şi n-au fost sancţionaţi. Dar mulţi dintre ei au participat. Şi au participat în timpul examenului. Justificarea viteză dating în apropierea flotei a fost că au participat la aceste discuţii pentru că vedeau că mai toată lumea face lucrul acesta.

Unii considerau că ar fi fost dezavantajaţi dacă nu se uitau la ce discută ceilalţi, că şi-ar fi pierdut locul de la buget, că şi-ar fi pierdut bursa. Aceste argumente nu justifică frauda, o fraudă clar dovedită nu doar pentru un examen, ci pentru mai multe. Frauda a fost dovedită cu printuri ale conversaţiilor respective, la care se vede ora, se vede cine a zis, ce a zis, cum fiecare intervenea şi spunea ce variantă de răspuns este bună. Au fost mai multe examene fraudate?

Toate examenele, în proporţii diferite, toate examenele de tip grilă ale acelor două grupe au fost fraudate. Cum aţi ajuns la conversaţiile pe WhatsApp, cine a atras atenţia? E simplu. În grupele de studenţi şi observator online dating grupurile de WhatsApp erau şi colegi de-ai lor, din aceeaşi generaţie, dar care erau înscrişi la ID Învăţămînt la distanţă.

Studenţii de la ID au intrat în grupurile de WhatsApp pentru a comunica cu colegii lor şi pentru a audia seminariile la anumite materii.

La ID, au mai puţine întîlniri online. Avînd prieteni la ZI, s-au alăturat acestor grupuri de WhatsApp şi au fost spectatorii acelor conversaţii din timpul examenelor. Ei nu aveau examen în aceeaşi zi, n-au participat la discuţiile despre subiecte, nu erau vinovaţi, n-aveau examen cu grupele de la ZI. Doi observator online dating studenţii de la ID s-au hotărît să furnizeze aceste dovezi conducerii facultăţii, arătînd că, la ZI, mulţi colegi au comunicat între ei în timpul examenelor.

priyanka shahid dating winnemucca nv dating

În aceste condiţii, dovezile fiind evidente, printurile după conversaţii, nu se putea lua o altă decizie.

Marea problemă a fost că singura măsură a fost exmatricularea fără drept de înmatriculare timp de trei ani. Aşa era regulamentul. În Regulamentul ulterior, ce a fost adoptat după aceste exmatriculări, au fost prevăzute şi sancţiuni intermediare, adică exmatriculare, dar cu drept de a se înscrie din toamnă.

Să pierzi un an, nu trei ani. S-a vorbit cu acei studenţi?

Antena 1 - Wikipedia

Da, cu toţi. Facultatea de Drept a procedat foarte corect, principial, toată lumea, şi studenţi propuşi spre sancţionare, şi martori, şi profesori au fost audiaţi. Studenţii n-au putut nega conversaţiile din timpul examenelor. Una este să rezolvi singur subiecte, şi altceva este să rezolvi în grup anumite subiecte.

N-au negat participarea la conversaţii, dar au negat gradul de implicare, au spus că dacă n-ar fi făcut asta ar fi pierdut bursa şi locul de la buget. Din păcate, aici, la aceste grupe, au fost dovezi.

sunt abed și annie dating datând o fată de alergător

M-am întîlnit şi eu cu trei studenţi, cei care mi-au solicitat audienţe. I-am ascultat cu interes, cu tristeţe.

Mi-au sporit gradul de tristeţe şi de empatie. Mi-am dat seama că sînt nişte tineri care nu au realizat, în totalitate, ce fac, care au greşit, observator online dating, cu siguranţă, trebuiau sancţionaţi, dar mi s-a părut că a fost puţin prea dură sancţiunea, în contextul dat. Dacă eu observator online dating fi putut să fac regulamentele, i-aş fi exmatriculat, dar cu drept de înmatriculare în anul următor.

Ar fi pierdut doar un an. Era o sancţiune aspră, nu e uşor să pierzi un an din viaţă, dar cred că ar fi fost mult mai corect decît această decizie: fără drept de înmatriculare timp de trei ani. Mărturiile studenţilor au fost cutremurătoare I-aţi desfăcut contractul de muncă, aţi concediat-o pe profesoara Carmen Vioreanu, de la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, de la suedeză, care a fost acuzată că îşi umilea studenţii.

Cum s-a ajuns la această sancţiune? S-a format o Comisie de disciplină. Eu, ca rector, împreună cu Consiliul de Administraţie, am validat propunerea Comisiei de disciplină de desfacere a contractului de muncă.

Care a fost baza legală, pe ce argumente aţi ajuns la desfacerea contractului de muncă al doamnei Carmen Vioreanu? E o temă şi mai sensibilă, e vorba de un cadru didactic.

Eu vă spun cu mîna pe inimă: toţi colegii mei observator online dating au făcut parte din Comisia de disciplină au spus că au fost extrem de neplăcut surprinşi de modalitatea de interacţiune a doamnei profesoare cu studenţii. Mărturiile studenţilor au fost cutremurătoare. Au fost mărturii şi de la studenţi din generaţia aceasta, dar şi din generaţii anterioare.

Noi am folosit, în dosar, în argumentaţie, în decizie, doar lucruri întîmplate în ultimele şase luni. Regula­mentul spune că se pot da sancţiuni doar pentru fapte pentru care există mărturii din ultimele şase luni.

speed​​ dating evenimente bedfordshire marlin dating chart

Ce au scos în evidenţă aceste mărturii ale studenţilor? Vă spun, mai întîi, un lucru general: nu avem dreptul, ca dascăli, să ne purtăm urît cu tinerii aceştia, care au personalitatea lor, au demnitatea lor, nu putem să-i jignim, nu putem să-i tratăm excesiv de autoritar, trebuie să fim ponderaţi, să fim exigenţi, dar corecţi la notare.

Observator

Nu să-i picăm în masă, să-i lăsăm repetenţi în masă, în condiţiile în care interacţiunea este dincolo de orice limite ale exprimării decente faţă de nişte tineri. Cum şi din cine a fost formată Comisia de disciplină? Este o procedură legală. Comisia a fost formată din prorectorul care era responsabil de facultate, un alt prorector, care venea de la facultatea respectivă, directorul de departament din facultate, un reprezentant al Decanatului şi un reprezentant al sindicatului.

Comisia a audiat mulţi studenţi, pe cei care au făcut plîngere, dar au fost audiați şi alţi studenţi, dintre cei care au acceptat să vină la audieri, din anii anteriori.