dating npd la piața muncii pentru a le face mai rezistente. Planificarea și coordonarea cu partenerii guvernamentali și internaționali de dezvoltare; 2.">

Oim dating


white dating site controverse

Scopul instruirii a fost prezentarea celor mai recente practici și orientări statistice internaționale pentru instituțiile naționale de statistică în abordarea pandemiei și găsirea soluțiilor inovatoare pentru depășirea situației Covid și continuarea eficientă a activității statistice.

În cadrul evenimentului Aurelia Spătaru a vorbit despre ajustările metodologice efectuate în instrumentarul de colectare a datelor privind forța de muncă în perioada dată cu aplicarea recomandărilor OIMcare au avut drept scop măsurarea efectelor situației epidemiologice din țară asupra forței de muncă și a impactului direct asupra relației lor cu piața muncii.

Optimizai colectarea i utilizarea datelor de SSM OIM

Prin adaptarea la necesitățile de date relevante în oim dating pandemiei, BNS a reușit să producă date statistice cu privire la principalele motive ale absenței temporare de la locul de muncă oim dating întreruperii activității în legătură cu COVID, modificările produse în prestarea muncii la domiciliu, orele lucrate, motivele pentru care au lucrat mai puține sau mai multe ore și evoluția indicatorilor de subutilizare a forței de muncă.

De asemenea, directorul adjunct s-a expus referitor și la relevanța acestor date pentru a surprinde impactul crizei, inclusiv diferențele de gen, vârstă sau mediu, și modul în care BNS a comunicat aceste date publicului.

dating site- ul nord- est

Restricțiile guvernamentale, distanțarea socială și alte restricții conexe pentru a limita răspândirea pandemiei COVID au fost principalele provocări pentru colectarea datelor privind forța de muncă, dar și în desfășurarea activităților în regim obișnuit a oficiilor naționale de statistică, abordate pe larg în cadrul acestui curs.

Cursul este adresat oficialilor guvernamentali din ministerele de resort, oficiilor naționale de statistică, organizațiilor naționale, regionale și internaționale, membrilor instituțiilor academice și de cercetare, reprezentanților organizațiilor partenere ale OIM, lucrătorilor și angajatorilor partenerii sociali ai OIM.

Informăm că, obiectivul de bază al cursului este de a dota părțile interesate naționale și internaționale cu oim dating necesare privind: ajustarea instrumentelor și proceselor de colectare a datelor pentru a menține activitatea de producere de statistici în timpul pandemiei, oim dating cele mai noi standarde internaționale; producerea de statistici relevante pentru a cuprinde impactul COVID asupra participării la diferite forme viteza datând în crewe și nantwich muncă plătite și neplătite ; interpretarea corectă a evoluției principalilor indicatori ai pieței forței de muncă în timpul de criză.

doar dating cadouri

Totodată, cursul vizează: revizuirea principalelor provocări de producție de date cu care se confruntă în timpul pandemiei și oim dating identificate; explicarea relevanței standardelor Centrului internațional de formare al OIM pentru a monitoriza impactul COVID; familiarizarea cu sondajele rapide, instrumente alternative de colectare a datelor pentru a cuprinde impactul COVID asupra dimensiunii muncii; promovarea măsurării muncii neremunerate și a telelucrului, două subiecte prioritare în timpul pandemiei; evidențierea importanței modernizării sistemelor de colectare a datelor cu privire la piața muncii pentru a le face mai rezistente.